Kautialan vesiosuuskunnan asiakastietokanta

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kautialan vesiosuuskunta (jäljempänä "KVO") Y-tunnus 2197550-1 Molkantie 26, 36200 Kangasala Yhteyshenkilö: Vesiosuuskunnan sihteeri, Mirka Huhtanen kautialanvesiosuuskunta@gmail.com  puh: (050)4873238
 

REKISTERIN NIMI

Kautialan vesiosuuskunnan jäsenrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde, jäsenyys osuuskunnassa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään laskutukseen, lainanhoitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, vesiosuuskunnan verkon huoltotoimien mahdollistamiseen ja markkinointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Verkkolaskutustunnukset saadaan asiakkaalta, asiakkaan edustajalta tai verkkolaskutusoperaattoreilta.

TIETOJEN LUOVUTUS

KVO voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita KVO:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. KVO voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä tai jotta asiakkaan pyyntö tai tilaus voidaan täyttää. KVO voi luovuttaa henkilötietoja alihankkijalleen vesijohtoverkoston rakentamisen, korjauksen, laskutuksen, kirjanpidon, asiakastutkimuksen, tiedotuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi tai perintätoimenpiteen hoitamiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus on niillä KVO:n hallituksen jäsenillä ja alihankkijoilla jotka tarvitsevat tietoja palvelun ja KVO:n toiminnan kannalta. Asiakasrekisteritietoja säilytetään käyttöoikeuksilla rajatuissa tiedostoissa pilvipalvelussa tai tietokannoissa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisien oikeuksien antamista kyseiseen tietokantaan tai tiedostoon. Paperiversiot tietokannoista sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas on osuuskunnan jäsen ja asiakassuhde on voimassa esimerkiksi laskutuksen osalta. Tiedot poistetaan rekisteristä heti kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Kirjanpitotietoja säilytetään lakisääteinen aika.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu ja pyytää tietojen oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kautialan vesiosuuskunta, Molkantie 26, 36200 Kangasala  tai sähköpostilla kautialanvesiosuuskunta@gmail.com